Vstup do ZOO so psom

Vstup do ZOO Bratislava so psom nie je možnýVýnimkou sú samozrejme vodiacie, služobné či asistenčné psy.

Až 95% svetových zoo nepovoľuje vstup psov do areálu a postupne od tohto upúšťajú aj české zoologické záhrady. Deje sa tak z viacerých dôvodov, ten najdôležitejší je bezpečnosť a to vzhľadom k zvieratám v zoo, ale i vzhľadom k majiteľom psov. Existuje vysoké riziko obojstranných stresov u zvierat, ale i zranenie zvierat chovaných v zoo pri zľaknutí alebo splašení. Pri úteku by zviera mohlo zraniť nielen seba, ale i chovateľa. Veľká časť našich návštevníkov sú malé deti, ktoré sa vzhľadom k svojej výške pohybujú v rovnakom priestore ako priemerný pes. Nesmieme zabúdať ani na návštevníkov, ktorí majú zo psov prirodzený strach.

V neposlednom rade sú to aj dôvody veterinárne. I keď sú zvieratá v zoo pod stálym veterinárnym dohľadom, táto kontrola nevylučuje, že môže obojstranne dôjsť k prenosu chorôb či parazitov. Zároveň aj medzi majiteľmi psov sa veľakrát nájdu nezodpovední ľudia, ktorí nerešpektujú pravidlá – nie sú ochotní nasadiť náhubok, držať psa na vôdzke či zbierať po ňom výkaly.

A žial, nateraz naša ZOO nemá v areáli dozor ani informátorov ako napríklad ZOO Praha, ktorí by mohli na takéto situácie dozerať a kontrolovať ich dodržiavanie.

Ďakujeme za pochopenie!