ZOOklub na doma - stredoškoláci VI. časť


Emócie v ríši zvierat

Ľudia často mylne prisudzujú všetkým zvieratám ľudské emócie. Existujú však druhy, ktoré dokážu prežívať širokú škálu emócií. Tento týždeň sa na tieto druhy spoločne pozrieme. 

1. Začnime najlepším priateľom človeka. Psy dokážu poznať ľudí, majú rôznorodé osobnosti a dokážu cítiť šťastie a radosť. V súčasnosti existuje viac ako 300 druhov psov. Všetky však majú jedného predka - vlka. Kedy prišlo k jeho domestikácii?

a) pred 60 tis. rokmi

b) pred 40 - 20 tis. rokmi

c) pred 15 - 10 tis. rokmi

2. Hra je dôležitou súčasťou vnútorného prežívania mnohých druhov. U vtákov však taká bežná nie je. Najviac sa hrajú vrany a krkavce. Majú tiež zmysel pre fair-play. Ak počas hier niektorý jedinec podvádza, napr. zje syr, ktorý mu nepatrí, ostatné krkavce ho začnú ignorovať alebo odháňať. Krkavce tiež používajú gestá.

áno - nie

3. Empatiu vnímame ako výsostne ľudskú vlastnosť. Schopnosť empatie však majú napr. aj delfíny či veľryby. Bol zdokumentovaný prípad kedy samica vráskavca zachránila tuleňa pred kosatkami. Vráskavce spolu komunikujú rôznymi zvukmi. Spievajú tiež piesne. Koľko môže taká pieseň trvať?

a) 20 minút

b) 4 hodiny

c) 24 hodín

4. Slony sú známe tým, že smútia za svojimi mŕtvymi členmi stáda a častokrát sa na miesto úmrtia vracajú aj širšie rodiny. Koľko rokov sa dožívajú africké slony?

a) 45 rokov

b) 55 rokov

c) 70 rokov

5. Včely sa radia medzi individuá vyššieho rádu, majú mnoho pozoruhodných adaptácii a dokážu používať jednoduché nástroje. Vedci však dokázali, že môžu upadnúť do akéhosi pesimizmu, napr. po útoku predátora. Aké je zloženie včelstva zo sociologického hľadiska?

a) matka, robotnice, trúdy, larvy

b) matka, robotnice, trúdy    

c) matka, robotnice, larvy, vajíčka 

6. Pre človeka je umelecké vyjadrenie bežnou súčasťou života. Ktoré druhy zvierat sa môžu pochváliť tvorbou umeleckých diel?

7. Ľudia sa ešte donedávna domnievali, že ryby necítia bolesť. Je pravda, že u mnohých druhov absentujú C vlákna, ktoré prenášajú bolesť. Posledné výskumy však dokazujú, že aj ryby majú neuróny podobné ľudským nociceptorom a tak cítia bolesť. Ktorá časť ľudského mozgu spracúva bolesť?

a) čelový lalok

b) temenný lalok

c) záhlavný lalok

8. Vačice sú majstrami hry na mŕtveho. Keď sa zľaknú, zmeravejú, z otvorených úst im tečú sliny a zo zadku im začne vytekať zelená smradľavá tekutina. V niektorých amerických štátoch je to však invázny druh. Patrí medzi:

a) vačkovce

b) hlodavce

c) hrabáče

9. Titi červenoramenné sú malé primáty žijúce v Južnej Amerike. Vedci u nich pozorovali zaujímavú emóciu. Akú?

a) žiarlivosť

b) hnev

c) opovrhnutie

10. Chobotnice majú prepracovaný nervový systém, každé chápadlo vie reagovať aj bez koordinácie mozgu. Vedci však zistili, že toho prežívajú oveľa viac, napr. pozorovali ako chobotnica strieka vodu na vybranú ošetrovateľku, čo naznačuje, že:

a) dokáže byť zákerná 

b) spoznáva ošetrovateľov

c) robí to inštinktívne
Správne odpovede: 1. b, 2. áno - napr. ukazujú zobákom na rôzne predmety, 3. c, 4. c, 5. b, 6. ľudoopy, delfíny, plazy, slony, zajace,...7. b, 8. a, 9. a, 10. b  

PROJEKT

Tento týždeň sme sa vybrali do menej prebádaných oblastí biológie. Pokúsime sa prepojiť biológiu, angličtinu, dejepis a filozofiu! Pozrite si nasledujúce video a odpovedzte na otázky. Diskutujte so spolužiakmi, skúste načrtnúť možné hypotézy vyplývajúce z videa a vyvodiť z nich závery o emóciách zvierat. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDJ8xyQjyhM

Ako sa historicky menil pohľad na emócie zvierat?

Uveď niekoľko príkladov živočíšnych druhov, ktoré majú emócie.

Ako rozlíšiš skutočnú emóciu od naučeného, či inštinktívneho správania?

Ako by nám výskumy zaoberajúce sa zvieracími emóciami mohli pomôcť?